Choirs of the Tokyo Choral Alliance “Koyukai”

– SSA Choir –
Avis Libera
Brilliant Harmony
Ensemble Gione
Tokyo Ladies Consort “SAYAKA”
Intercollege Ladies’ Choir Voces Fidelis

– TTBB Choir –
Intercollege Male Choir Voces Veritas

– SATB Choir –
Gaia Philharmonic Choir
Collegium Cantorum YOKOHAMA
Chamber Choir VOX GAUDIOSA
Tokyo Youth Choir
The Metropolitan Chorus of Tokyo